L   A   V   I   K
strategi - markedsorientering - kommunikasjon - organisasjon

Berøringssoner: Der ulike fagområder vikles inn i hverandre, og da spesielt relasjonene mellom strategi, markedsføring og organisasjonspsykologi. Helhetsperspektivet - hvilke konsekvenser disse overlappingene bør få når vi jobber med utviklingsprosesser i organisasjonene våre. Er det, for eksempel, mer markedskommunikasjon vi bør prioritere? Hvis utilfredsstillende driftsresultat kanskje ikke har med lavere omsetning å gjøre, men derimot handler om kostnads- og produktivitetsutfordringer på grunn av dysfunksjonelt konfliktklima, dårlig psykososialt arbeidsmiljø, stort gjennomtrekk og høyt sykefravær?

Dagens Næringsliv: Hilsenekt er ingen storm i vannglass
[ledelsesperspektiv på håndhilsing, kulturutvikling og omdømmebygging]
NRK: Er menn og kvinner like fæle?
[ledelse, arbeidsmiljø, varslingsproblematikk og seksuell trakassering]
Dagens Næringsliv: Påpakning på jobb for privat ytring 
[makt, ytringsrom og represalier]
Aftenbladet: Maktskifte
[kjønn, ledelse, scenarioer]
Bergens Tidende: Utsett deg for alt du hater 
[perseptuelle seleksjonsmekanismer og konfliktklima]
Bergens Tidende: Nei, den perfekte søknad finnes ikke
[rekrutteringsprosesser]

Nils Lavik
Master i foretaksøkonomi fra Lunds universitet (Sverige), bachelor i markedsføring med spesialisering i markedsføring og kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Arbeids-, organisasjons-, personal- og motivasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. Bakgrunn blant annet som markedsansvarlig i reiselivsbransjen, og senere som rådgiver.


Stein Lavik: Tidligere høyskolelektor ved BI Bergen i 30 år, med fagkrets strategisk ledelse, organisasjon og ledelse, HRM, HMS og coaching.
 

 

   strategi    markedsorientering    kommunikasjon    organisasjon